Línia de treball

L’experiència i demanda  dels últims anys m’ha dirigit cap a integrar i probar coneixements i mètodes de diferents models entenent a la persona com un tot relacionat. Actualment utilitzo mètodes de teràpia breu estratègica que es defineix com un model d’intervenció psicològica creat per Giorgio Nardone que resol situacions amb solucions aparentment simples. Habitualment davant d’un problema, s’adopten les mateixes solucions encara que aquestes no funcionin. La teràpia breu estratègica analitza les solucions que s’han adoptat per resoldre el problema i que no han funcionat, cerca una solució que mai no s’hagi utilitzat i ens anima a provar-la. D’aquesta manera es trenca amb allò que s’ha fet anteriorment i s’innova amb la solució que cal aplicar.

Aquest tipus de teràpia que utilitzo permet resoldre problemes un un periode de temps molt breu. En un màxim de 10 seu sessions s’ha de produir algun canvi significatiu i el problema pot estar resolt en màxim de aproximat de 20 sessions.

En aquest sentit faig un treball a mida de la persona que arriba a la consulta, per tal d’oferir una atenció apropiada i eficaç en les àrees més importants de la seva vida (afectiva, conductual, cognitiva i fisiológica) amb l’objectiu de millorar al situació personal psicològica.