Què faig

PSICOTERÀPIA ADULTS

Ansietat

Fòbies i pors

Crisis d’angoixa

Agorafobia

Trastorn obsessiu compulsiu

Depressió i problemes de l’estat d’ànim

Altres problemes personals

ATENCIÓ PSICOLÒGICA ADOLESCENTS I JOVES

Manca de projecte personal

Desmotivació

Ansietat

Problemes de comportament

Trastorns de conducta

Dificultat en la gestió d’emocions

Relació amb els pares i els amics

Manca d’habilitats socials

Problemes a l’institut

Manca d’hàbits d’estudi

Consum de substàncies

Manca d’autoestima o baix autoconcepte

Coordinació amb l’àmbit educatiu