Atenció psicològica a joves

Psicoteràpia Individual

El meu treball durant més de 15 anys com a Orientadora Educativa d’alumnes de secundària junt amb els anys d’experiència a diversos serveis municipals i privats, m’ha permès atendre a un gran nombre de joves amb tot tipus de demandes.

Atenc als joves i les seves famílies creant un vincle estable per tal de d’anar treballant la demanda concreta.

Les problemàtiques més freqüents en aquesta etapa de la vida són:

Manca de projecte personal

Desmotivació

Ansietat

Problemes de comportament i trastorns de conducta

Dificultat en la gestió d’emocions

Relació amb els pares i els amics o manca d’habilitats socials

Problemes a l’institut

Manca d’hàbits d’estudi

Consum de substàncies

Manca d’autoestima o baix autoconcepte

Coordinació amb l’àmbit educatiu

L’adolescent passa gran part del temps a l’escola o institut, per aquest motiu considero fonamental poder abordar part del procés terapèutic a través d’una bona coordinació amb els professionals d’aquest àmbit ( professors, professionals d’orientació i EAPs).